Diagnostika

Žádný pořádný autoservis a pneuservis se v dnešní době již neobejde bez kvalitní diagnostiky a proškolených mechaniků. V Pneu Praga Vám můžeme nabídnout obojí a odhalit závadu na automobilu bez zbytečných pokusů a omylů a také jí odstranit. Nabízíme širokou škálu diagnostických úkonů jako např:

 • Načítání paměti závad
 • Mazání chybových hlášení
 • Provádění nastavení
 • Mazání servisních intervalů
 • Načítání a programování TPMS ventilků
 • Klonování TPMS ventilků

AUTO - DIAGNOSTIKA

Komunikuje se všemi senzoryProfesionální diagnostika TEXA pro komunikaci s řídícími jednotkami osobních vozidel.

Rychlé načtení paměti závad z řídících jednotek, provádění základních nastavení, mazání chyb a servisních intervalů.

Po napojení řídících jednotek diagnostikou získáváte přehled o uložených závadách v elektronických systémech. Nabízíme možnost jejich vymazání a navrhneme řešení případné opravy.

MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

Diagnostický přístroj VDO určený speciálně pro práci s aktivními ventilky systému monitorování tlaku v pneumatikách TPMS. Jeho prostřednictvím lze pohodlně vyčítat údaje přímo z ventilků, následně je uložit do databáze v PC. Další funkcí je kódování ventilků přímo do řídící jednotky ve vozidle jednoduše přes OBD II konektor. Velmi užitečná je i možnost klonování ventilků (např. zimní/letní kola).

Legislativa Evropské unie, konkrétně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009, uvádí povinnost použití systému monitorování tlaku v pneumatikách od 1. listopadu 2012 pro všechny nově schválené modely vozidel kategorie M1 (osobní vozidla) a od 1. listopadu 2014 také pro všechna nová vozidla této kategorie. Tato vozidla musí být vybavena systémem, "který může vyhodnocovat tlak v pneumatikách, nebo změny tlaku v průběhu času a přenášet odpovídající informace uživateli v průběhu jízdy vozidla". Toto nařízení stanovuje podmínky, při kterých má systém monitorování tlaku zareagovat, nestanovuje však, jakým způsobem má být monitoring prováděn.

Zákonné požadavky na fungování TPMS

1. Náhlá ztráta tlaku
Varování nejdéle do 10 minut při poklesu pracovního tlaku o 20% (měřeno při provozních podmínkách) nebo při dosažení minimálního tlaku 1.5 bar (150 kPa).

2. Postupná ztráta tlaku (není optimální tlak podle doporučení výrobce)
Varování nejpozději do 60 minut kumulované doby jízdy od snížení pracovního tlaku o 20 % v kterékoliv pneumatice vozidla (měřeno při provozních podmínkách) nebo při dosažení minimálního tlaku 1.5 bar (150 kPa).

3. Chybná funkce systému (nepřenáší se správně signály v systému TPMS)
Varování nejdéle do 10 minut po vzniku chybné funkce.

4. Zobrazení varování řidiče
Od rychlosti 40 km/h nebo nižší až do nejvyšší konstrukční rychlosti.

Přínos TPMS

Díky správně funfujícímu systému monitorování tlaku v pneumatikách nedochází k podhuštění pneumatik, což má pozitivní vliv zejména na:

 • Bezpečnost a ovladatelnost vozidla
 • Komfort jízdy
 • Životnost a opotřebení pneumatik
 • Spotřebu pohonných hmot

Hrozící problémy spojené s nefunkčností systému TPMS na vozidle

TPMS je bezpečnostní systém (podobně jako airbag/ABS/ESP), proto musí být funkční, aby vozidlo bylo způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích.

Vozidlo bez funkčního systému TPMS neprojde kontrolou ve Stanicí technické kontroly (STK).

V případě nefunkčního systému TPMS hrozí řidiči postihy ze strany policie ČR.

Pojišťovny mohou krátit, popř. úplně zamítnou pojistná plnění.

V současné době existují 2 typy systémů pro měření tlaku v pneumatikách.

Jedná se o přímý a nepřímý systém měření tlaku mezi nimiž jsou následující rozdíly:

Nepřímý systém měření
Odhad tlaku v pneumatice se měří nepřímo sledováním rychlosti otáčení jednotlivých kol a dalších signálů. Většina systémů používá pouze signály snímače rychlosti otáčení kola. Řidič u tohoto systému obdrží vizuální a/nebo akustické varování v případě odhadu poklesu tlaku. Nepřímé systémy předpokládají, že řidič musí správně nastavit tlak za studena doporučený výrobcem vozidla (ručně). Systém neumí zobrazit aktuální hodnotu tlaku v pneumatice.

Přímý systém měření
U tohoto sytému jsou snímače nainstalovány na každé pneumatice. Měří přesný tlak, teplotu, a stav baterie snímače. Tyto informace jsou pak komunikována přímo s řidičem na přístrojové desce vozidla. Kromě možnosti mít neustálé informace o tlaku, obdrží řidič také vizuální a/nebo akustické varování, pokud je zjištěn pokles tlaku. Používané kmitočty: 433 Mhz (EU) / 315 Mhz (Severní Amerika).

Indikace problémů

TPMS je vybaven samokontrolou obdobně jako ABS. V případě, že varovná kontrolka bliká během startování motoru (klíček v poloze 1), jde o chybu v systému (vadný TPMS senzor nebo řídící jednotka vozidla). Pokud varovná kontrolka trvale svítí jde o indikaci nízkého tlaku v některé pneumatice.

Základní rozdělení senzorů

 • Originální (OEM) senzory od výrobce vozidla
 • Univerzální programovatelné/předprogramované senzory